O czym pamiętać rozpoczynając budowę studni? Korzyści płynące z budowy własnej studni są szerokie – przynoszą przede wszystkim wiele oszczędności. Jednak, aby mogły one zaistnieć przed budową należy zapoznać się z informacjami, które cały proces planowania i budowy studni pozwolą przeprowadzić sprawnie i bez większych problemów technicznych.

Zagospodarowanie przestrzenne działki

Przed jakimikolwiek planami dotyczącymi budowy studni, należy zapoznać się, czy konkretny teren ma pozwolenie na budowę studni. Istnieje kilka warunków, która działka musi spełnić, by mogła na niej powstać studnia:

  • – minimum 5 metrów odległości między granicą działki a studnią;
  • – minimum 7,5 metra odległości między osią rowu przydrożnego, a studnią;
  • – minimum 15 metrów odległości między budynkami inwentarskimi, silosami, zbiornikami gromadzenia nieczystości, a studnią;
  • – minimum 30 metrów odległości między najbliższym przewodem kanalizacji, którym odprowadzane są ścieki oczyszczone biologicznie, a studnią;
  • – minimum 70 metrów odległości między nieutwardzonymi wybiegami dla zwierząt hodowlanych, a studnią.

Gleba na działce

Budowa geologiczna działki, na której ma znaleźć się studnia jest niezwykle ważna dla obniżenia kosztów związanych z budową. W przypadku płytkiej warstwy wodonośnej wydatki nie będą tak duże, jak wtedy, kiedy będzie ona położona nawet kilkadziesiąt metrów pod ziemią. W takich sytuacjach nawet odwierty wysokiej jakości wiertnicą do studni marki Staltechnika będzie utrudnione i zabierze znacznie więcej czasu.

Badania geofizyczne i geoelektryczne

Przed rozpoczęciem budowy studni należy rozpoznać, jakie warunki geologiczne i hydrogeologiczne ma grunt. Pozwoli to określić, jaki opór będzie stawiany podczas wykonywania odwiertu. Informacje te są szczególne ważne podczas tworzenia projektu prac geologicznych, a także do prawidłowego określenia średnicy rur oraz długości filtra i głębokości, na jaką zostanie zamontowany. Zapoznanie się z profilem litologicznym pozwoli oszacować przybliżony koszt prac oraz ochroni przed wierceniem w miejscu, w którym nie ma warstwy wodonośnej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here