Kiedy na świcie pojawia się pierwsze dziecko, rodzice są często zdezorientowani i zagubieni. Nie potrafią odgadnąć potrzeb dziecka i nie umieją odczytywać dawanych przez niego znaków. Ale jest to coś zupełnie naturalnego, nie każdy z nas ma wykształcenie pedagogiczne. A tylko fachowa wiedza może nas skutecznie naprowadzić na dobre tory w kwestii wychowania naszego dziecka. Kluczową sprawą jest jednak odpowiednie nastawienie rodziców, którzy będą chcieli stale pogłębiać temat i poszerzać swoją wiedzę.

Należy mieć zawsze otwarty umysł. Bo problem wychowania nie jest łatwy. Sprawia wręcz wiele problemów. Istnieje przecież bardzo wiele szkól o metod, których twórcy uznają swoje poglądy za jedyne słusznie i prawidłowe. Jednak my powinniśmy się również kierować własnym rodzicielskim instynktem. To on często pozwala nam w pełni zrozumieć nasze dziecko i zaspokoić jego potrzeby. Jak wychowywać malucha, aby zapewnić mu jak najlepszy start w dorosłe życie? Nie ma jednej słusznej odpowiedzi na to pytanie.

Do czego wychowujemy nasze dzieci?

Powinniśmy wychowywać przede wszystkim do miłości. Z dobrze pojętej miłości wynika w zasadzie wszystko, czego może chcieć rodzic dla swojego dziecka. Powinniśmy zatem wychowywać dziecko do szacunku dla siebie i innych, do empatii i współodczuwania, do szczerości i uczciwości, do partnerstwa i demokracji, do altruizmu, do działania zgodnego z własnym sumieniem, do poszanowania inności, do moralności. Wszystkie te hasła brzmią bardzo uroczyście i górnolotnie, ale uwrażliwienie dziecka na takie właśnie aspekty życia, zwiększy jego szanse na przyszłe dobre, spełnione życie.

pierwsze dziecko

Dlatego te cele, które przyświecają nam jako opiekunom, powinniśmy przekładać na zwykłe codzienne sytuacje. Łatwo jest powiedzieć dziecku, że powinno postępować w jakiś określony sposób, ale już pokazać mu prawdziwy sens tych słów jest trudniej. A na tym powinno się opierać wychowanie- na tym, żeby pokazać dziecku najlepszą możliwą drogę rozwoju i unaocznić sposoby, jakimi może do tego dojść. Zatem do tego właśnie powinniśmy wychowywać: do przyszłego dobrego, uczciwego, zdrowego i szczęśliwego życia.

Jaki jest cel naszego wychowania?

Głównym celem wychowania jest takie ukształtowanie naszego dziecka, aby stało się w przyszłość uczciwym, odważnym, pewnym siebie i spełnionym człowiekiem. Naszym zadaniem jest przekazanie mu całej zgromadzonej mądrości i uświadomieniu, że każdy ma prawo wybrać swoją drogę, ale jednocześnie przy tym wyborze powinien kierować się dobrem i szacunkiem dla innych ludzi. Celem wychowania jest pomoc w poznawaniu świata, zasad, jakimi się on rządzi.

Dotyczy to oczywiście świata w każdym jego wymiarze, a więc dziecko musi znać zarówno tę jasną, jak i tę ciemną stronę życia. Tylko pełen obraz rzeczywistości może dać mu szansę na jak najlepsze zrozumienie różnic, granic, niekonsekwencji w ludzkich działaniach. Zaś poznanie całego piękna i bogactwa, jakie niesie ze sobą życie sprawi, że wychowamy dziecko świadome swoich możliwości i potencjału, ale i ograniczeń- zdolne do zrealizowania pełni swego człowieczeństwa. Ważne jest, aby przyszły światopogląd dziecka nie wynikał jedynie ze ślepego podążania za z góry założonymi zasadami, ale z głębokiej refleksji i wiedzy.

dziecko

Jakim wartościom służy wychowanie?

Wychowanie powinno służyć tym wartościom, jakie sami uznajemy za potrzebne, czy wręcz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Chociaż teoretycznie różnimy się od siebie, to jednak istnieje pewien zakres wartości, którym hołdujemy bez względu na pochodzenie, wyznanie czy poglądy. Moim zdaniem wychowywanie do wartości UNIWERSALNYCH jest jedyną i słuszną drogą. Takie wartości to przede wszystkim: szacunek, tolerancja, uczciwość, wyrozumiałość, współczucie i miłość. Dostrzeganie drugiego człowieka jest najważniejszą umiejętnością, w jaką możemy uposażyć dziecko.

Dziś, znacznie łatwiej wychować małego egoistę, który ogląda się jedynie za przyjemnościami, i marzy o kolejnej nowej zabawce. Wychowanie w duchu wartości altruistycznych, w duchu tolerancji, zrozumienia, empatii jest znacznie trudniejszą sztuką. Ważne jest, aby pokazać dziecku, co w życiu ma sens, a co jest pozorem.

Wiadomo, że chcemy, aby dzieci prowadziły życie pełne miłości i wygody. Ale nigdy nie ma pewności, co je spotka. Dlatego uświadamianie dziecku, że najważniejszą zasadą w życiu jest zasada wzajemności, że jeśli będzie dobre dla innych, to w sytuacji kryzysowej łatwiej będzie mu prosić o pomoc i tę pomoc uzyskać, powinno być kwestią fundamentalną.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here