Fakturę wystawia się przy wykorzystaniu kilku prostych zasad .Należy pamiętać, że każda faktura posiada obowiązkowe pozycje oraz informacje dodatkowe. Jak można się domyślić, pozycje obowiązkowe muszą znaleźć się na dokumencie – nie ma w tym przypadku dowolności. Zastanawiasz się, jak wystawić fakturę? Cały proces nie jest trudny. Należy znać jednak podstawowe zasady.

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/jak-wystawic-fakture/ 

W jaki sposób wystawić fakturę VAT?

Fakturę wystaw możemy wstawić najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar czy usługo z faktury zostały sprzedane/wykonane. Dokument papierowy możemy zastąpić formą elektroniczną lub kiedy klient wyrazi na to zgodę, nie musi być to zgoda pisemna. Wówczas za akceptację uznaje się zgodę przyszłego odbiorcy faktur, która została wyrażona ustnie.

Faktura VAT – co powinno się na niej znaleźć? 

Na fakturze powinny znaleźć się przede wszystkim:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje,
 • imiona i nazwiska lub nazwa podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku,
 • kwota wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku,
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwota należności ogółem.

Informacje dodatkowe na fakturze 

Na fakturze powinny znaleźć się również inne elementy dodatkowe. W zależności od sytuacji mogą być to np.: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, procedura marży dla biur podróży, procedura marży, nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku w  przypadku  faktur  wystawianych  w  imieniu  i  na rzecz  podatnika  przez  jego przedstawiciela podatkowego, w  przypadku  gdy  przedmiotem  wewnątrzwspólnotowej  dostawy  są  nowe  środki transportu – datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz przebieg pojazdu, liczbę  godzin  roboczych  używania  nowego  środka transportu.

Zobacz też: http://czytamysluchajac.pl/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-jak-je-zdobyc/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here